Sunnah AidilfitriAntara amalan Rasulullah SAW pada Hari Raya.