Kisah akibat mengutamakan isteri dari ibu.


بسم الله الرحمن الرحيم

Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang sangat rajin beribadat bernama Al-Qomah. Suatu hari, tiba-tiba dia jatuh sakit yang sangat teruk. Maka isterinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit terik dan dalam nazak sakaratul maut. Apabila berita ini sampai pada Rasulullah, maka baginda menyuruh Bilal r.a, Salaman r.a dan Ammar r.a supaya pergi melihat keadaan Al-Qomah.

Apabila mereka sampai di rumah Al-Qomah mereka terus mendapatkan Al-Qomah, sambil membantunya membacakan kalimah La-ilaa-ha-illallah tetapi lidah Al-Qomah tidak dapat menyebutnya.

Ketika para sahabat mendapati bahawa Al-Qomahpasti akan mati, maka mereka menyuruh Bilal r.a supaya memberitahu Rasulullah tentang Al-Qomah. Apabila Bilal sampai di rumah Rasulullah dia lantas menceritakan segala hal yang berlaku ke atas diri Al-Qomah. Lalu Rasulullah bertanya pada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Al-Qomah masih hidup? Jawab Bilal r.a "Tidak, ayahnya sudah meninggal tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya."

Kemudian Rasulullah berkat kepada Bilal, "Pergilah kamu bertanya ibunya sampaikan salamku dan kataka padanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datakang berjumpaku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya."

Maka apabila Bilal sampai di rumah ibu Al-Qomah, lalu dia berkat seperti yang Rasulullah beritahu kepadanya, maka berkata ibu Al-Qomah "Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah" Lalu ibu Al-Qomah mengambil tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. sampai di sana, lalu dia memberi salam dan terus masuk dan duduk di hadapan Rasulullah.

Maka bertanya Nabi SAW kepada ibu Al-Qomah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenar tentang Al-Qomah. Jika kamu berdusta nescaya akab turun wahyu kepadaku" Berkata Nabi lagi, "Bagaimana keadaan Al-Qomah?"

Jawab ibunya, "Al-Qomah sangat rajin beribadat, Dia sembahyang berpuasa dan sangat suka bersedekah dengan tidak terhingga banyaknya"

Tanya Rasulullah lagi "Bagaimana hubungan kamu dengannya?" Jawab si ibu " Aku murka kepadanya" Lalu Rasulullah bertanya "Mengapa?" Jawab si ibu, " kerana dia telah mengutamakan isterinya daripada aku dan menurut kata-kata isterinya sehibgga dia menetangku" Maka berkata Rasulullah "Murka kamu itu yang telah mengunci lidahnya dari mengupa La ilaha illah"

Kemudia Nabi SAW menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Al-Qomah. Apabula ibu Al-Qomah mendengar perintah Rasulullah lalu dia bertanya "Wahai Rasulullah, kamu hendak membakar puteraku di depan mataku? Bagaimana hatiku dapat menerimanya"

Kemudia berkata Nabi "Wahai ibu Al-Qomah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh itu, jika kamu mahu Allah mengampunkan disa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,tidak akan berguna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya"

Maka berkata ibu Al-Qomah sambil mengangkat kedua tangannya "Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan engkau, ya Rasulullah dan mereka yang hadir di sini bahawa aku redha pada anakku Al-Qomah"

Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Al-Qomah sambil berkata "Pergilah kamu wahai Bilal melihat sama ada Al-Qomah dapat mengucap La ilaha illallah atau tidak"

Kata Rasulullah lagi kepada Bilal "Aku khuatir kalau-kalau ibu Al-Qomah mengucapkan itu semata-mata kerana aku bukan dari hatinya"

Maka apabila Bilal sampai di rumah Al-Qomah, tiba-tiba terdengar suara Al-Qomah menyebut "La ilaha illallah"

Lalu Bilal masuk sambil berkata " Wahai semua orang yang berada di sini, ketahulah sesungguhnya murka ibunya telah menghalang Al-Qomah dari dapat mengucapkan kalilamh La ilaha illallah. kerana redha ibunyalah maka Al-Qomah dapat menyebut kalimah syahadat" Maka matilah Al-Qomah sebaik saja selepas dia mengucap.

Maka Rasulullah pun sampai di rumah Al-Qomah sambil berkata "Segeralah mandi dan kafakankan" Lalu disembahyangkan oleh Nabi SAW.

Sesudah dikuburkan, berkata Nabi SAW sambil berdiri dekat kubur, "Hai sahabat Muhajirin dan Ansar, sesiapa yang mengutamakan isterinya lebih daripada ibunya, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah SWT, dan tidak diterima daripadanya ibadat fardhu dan sunatnya