Fadhilat bagi tukan azan dan Imam.


بسم الله الرحمن الرحيم

Abu Laits as-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Salamah bin Dhirar dari seorang penduduk Syam berkata: Beritakan kepadaku amal yang dapat memasukkan aku ke syurga? Makan sabdab Nabi SAW:

"Jadilah tukang azan (Bilal) bagi kaummu supaya nmereka dapat berkump kerana seruanmu untuk bersembahyang. Ia bertanya: Jika tidak dapat? Jawab Nabi: Jadilah imam untuk kaummu supaya mereka dapat menegakkan sembahyang keranamu. Ia bertanya lagi: Jika tidak dapat? Jawab Nabi: Jagalah shaf pertama dalam tiap sembahyang."

Abu Umamah al-Bahili r.a berkata. Nabi SAW bersabda:

"Diampunkan bagi tukang azan sepanjang jarak suaranya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang-orang yang sembahyang kerana mendengar azannya, tanpa mengurangi pahala mereka itu sendiri. (Al-Qasim)

Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata: Jika engkau berada di ladang ama azan hendaklah engkau keraskan suramu, sebab saya telah mendengar Nabi SAW bersabda:

"Tidak mendengar suara mu'adzin (tukang azan) pohon atau batu, atau pasir atau manusia atau jin melainkan semua itu akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat di sisi Allah ta'ala."

Abu Laits berkata: Abul Wahab berkata: Muhammad bin al-Fadhlani meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda:

3 orang pada hari kiamat kelak akan berdiri di atas bukit kasturi, mereka tidak risau dengan hisab dan tidak takut oleh Allah kengerian yang besar.
1- Seorang yang mengimami kaun dan mereka senagn rela kepadanya.
2- Seorang yang azan lima waktu semata-mata kerana mengharap keredhaan Allah.
3- Seorang yang taat kepada Allah dan taat kepada majikannya.