Kisah akibat tidak berzina atau membunuh bayi.


بسم الله الرحمن الرحيم

Abu Laits as-Samarqandi meriwayatkan dengan sandnya dari Uthman bin Affan r.a ketika berkhutbah berkata : Hati-hatilah kamu dari khamar (arak), sebab ia raja dari segala dosa-dosa yang keji, sesungguhnya dahulu ada seorang abid selalu pergi ke masjid, tiba-tiba ia bertemu dengan wanita pelacur, maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya, kononnya atas suatu hajat yang penting. Apabila pemuda itu masuk ke dalam rumahnya, perempuan itu segera mengunci pintu lalu ditutup pintunya. 

Sedang di sisi wanita ada segelas khamar, dan anak kecil. Maka berkata wanita itu: "Engkau tidak boleh keluar sehingga engkau minum khamr, atau berzina padaku atau membunuh bayi ini. Jika tidak saya akan menjerit dan berkata: Ada orang masuk kerumahku." Jawab orang abid itu: "Zina saya tidak mahu, membunuh jugak tidak, lalu ia memilih khamr sahaja. Dan setelah ia minum dan mabuk maka ia berzina dan membunuh bayi itu.  

Uthman berkata: Kerana itu, tinggallah khamr itu kerana ia sebagai ibu jari  dari dosa-dosa, dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dengan khamr di dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satu. Yakni seorang jika telah mabuk, maka akan keluar dari lidahnya kalimat-kalimat kufur, lalu menjadi kebiasaan sehingga dibawa mati dalam kalimat itu, sehingga menyebabkan ia kekal dalam nereka.