Akhlak mulia Rasulullah

Klik pada gambar untuk lebih jelas.

Hindun bin Abu Halah menggambarkan akhlaq Rasulullah dengan:

‘Rasulullah adalah orang yang selalu mengkhawatirkan nasib orang lain, selalu berfikir dan penyayang.
Beliau tidak pernah beristirahat, lebih banyak diam.
Beliau tidak berkata kecuali seperlunya, membuka perkataan dan menutupnya dengan sempurna.
Beliau berkata dengan jawami’ul kalam (perkataan yang ringkas, padat dan jelas). Perkataannya fashil (jelas, membedakan yang baik dan buruk), tidak lebih dan tidak kurang’

‘Beliau tidak kasar dan tidak suka menghina.
Beliau selalu mensyukuri nikmat walau pun hanya sedikit dan tidak pernah mencela nikmat nikmat itu.
Beliau tidak pernah mencela makanan dan minuman dan juga tidak memujinya’

‘Beliau tidak marah dengan dunia dan apa yang berkaitan dengan dunia. Akan tetapi apabila kebenaran itu dimusuhi, tidak berhenti kemarahannya sampai memenangkan kebenaran itu.
Tidaklah beliau marah karena kepentingan dirinya, dan tidak pula dalam memenangkannya’

‘Apabila menunjuk, beliau menunjuk dengan telapak tangannya.
Apabila merasa heran, beliau membalikkan telapak tangannya.
Apabila berbicara, beliau memperjelas dengan telapak tangan kanan dan menyembunyikan yang kiri.
Apabila marah, beliau sungguh sungguh.
Apabila gembira, beliau menundukkan pandangannya.
Biasanya, tertawanya hanya dengan tersenyum. Beliau tertawa dengan tawa yang baik (hingga terlihat gigi giginya, tetapi tidak terbahak bahak) laksana embun’
(HR Tirmidzi)

Ali bin Abi Thalib ra. Adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah dan banyak berhubungan dengannya. Ia berkata:
‘Beliau tidak keji dan tidak pernah berbuat keji (baik perkataan maupun perbuatan). Tidak pernah