10 golongan orang yang dirindukan syurga.


بسم الله الرحمن الرحيم

10 golongan orang yang dirindukan syurga berdasarkan surat Al-Mukminun ayat 1-11:

1. Pegawai yang jujur.
2. Pemimpim yang adil.
3. Orang yang mempunyai ilmu,lalu ilmunya tersebut dibagikan kepada orang lain.
4. Orang kaya yang pemurah/dermawan
5. Orang miskin yang sabar.
6. Orang kuat yang melindungi orang lemah.
7. Anak yang berbakti kepada orang tua dan guru.
8. Isteri yang taat kepada suami.
9. Suami yang bertanggung jawab.
10. Orang yang mencintai Masjid,senang berpuasa dan membaca Al-Qur'an