4 Perkara yang menyelamatkan seseorang dari seksa kubur.


بسم الله الرحمن الرحيم


Abu Laits as-Samarqandi berkata kalau seseorang itu hendak selamat dari siksa kubur hendaklah melazimkan empat perkara semuanya : 

  1. Hendaklah ia menjaga solatnya .
  2. Hendaklah dia bersedekah .
  3. Hendaklah dia membaca al-Quran .
  4. Hendaklah dia memperbanyakkan membaca tasbih (Subhanallah) kerana dengan memperbanyakkan membaca tasbih, ia akan dapat menyinari kubur dan melapangkannya.