Baik & buruk dalam pergaulan.


بسم الله الرحمن الرحيم


Dari Mutala"ah.

  1. Barang sesiapa yang gemar berteman golongan kaya akan ditambah oleh Allah kecintaannya terhadap dunia,suka bermewah dan bertambah sifat kedekutnya sehingga melupakan hari akhirat.
  2. Barang sesiapa yang suka berdampingan dengan pegawai pemerintah atau raja akan ditambah oleh Allah sifat kasar dan sombong.
  3. Barang sesiapa yang gemar bergaul dengan perempuan akan ditambah oleh Allah sifat bodoh dalam shahwatnya.
  4. Barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang fasik akan bertambah beraninya membuat dosa dan menundakan taubat.
  5. Barang siapa yang suka mendampingi orang-orang  soleh akan bertambahlah keinginannga berbuat taat kepada Allah.